VoIP audiokonference

Z WikiVoIP
Přejít na: navigace, hledání

Audiokonference za použití VoIP funguje velmi podobně jako tradiční konferenční hovor za použití klasických telefonních přístrojů. V konferenčním hovoru se volající připojují k tzv. konferenčnímu mostu, což je server, který umožňuje spojovat několik telefonních účtů navzájem. VoIP audiokonference užívá stejného principu. Volající se připojují ke konferenčnímu mostu skrze své telefony či počítače.

Hlavní rozdíl je v tom, jak se data pohybují z jednoho uzlu do druhého. Tradiční telefony užívají tzv. přepojovací okruh (circuit switching). Konference vedená tímto systémem vede trasou prostřednictvím řady vzájemně propojených přepínačů, které se spojují s konferenčním mostem. Konferenční most pak propojuje hovory k sobě navzájem.

VoIP sítě nepoužívají přepojování okruhů. Místo toho používají tzv. přepojování paketů (packet switching). Zatímco přepojování okruhů udržuje spojení otevřené a konstantní, přepínání paketů otevře vždy jen krátké spojení - dost dlouho na poslání malého kusu dat, tzv. paketu, z jednoho systému do druhého. Namísto cestování od přepínače k přepínači tak data cestují skrze Internet, obvykle tou nejefektivnější cestou.

Audiokonference je často obsažena defaultně ve VoIP sítích nebo je dostupná jako bonusová služba. V rámci jedné audiokonference je možné propojit VoIP telefony i tradiční telefony.Internetová encyklopedie WikiVoIP vzniká za finanční podpory společnosti FAYN Telecommunications s.r.o.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje